Producenci
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego WWW.BUBAZU.PL

Informacja o Administratorze: 

Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego www.bubazu.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma Paulina Fijałkowska-Lulkiewicz mieszcząca się pod adresem ul. Olbrachtowska 42/1, 54-063 Wrocław. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 926-159-68-12, REGON 022287680. 

Dane osobowe i prywatność:

Państwa dane przetwarzane są przez nas zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

W zależności od tego, na co się Państwo decydują, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • realizacja  zamówień
 • przesyłanie newslettera
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • przyjmowanie i realizacja zwrotów towaru,

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Przetwarzane dane:

Dane osobowe do których należą: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj).

Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji lub zwrotu/wymiany.

Udostępnianie danych osobowych:

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci, którzy technicznie pomagają prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne w Sklepie.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, ewentualnie w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania danych. W przypadku danych zwykłych jest to co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
 • Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych klienta

Prawo dostępu do danych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody:

Osoba, której dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Osoba, której prawa dotyczą wykonuje przysługujące jej uprawnienie za pośrednictwem stosownego formularza udostępnionego przez Administratora lub informuje na adres poczty elektronicznej Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla osoby, której dane dotyczą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Bezpieczeństwo danych:

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Ciasteczka:

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają  m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce, z której Państwo korzystają.

Kontakt z Administratorem:

e-mail:kontakt@bubazu.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl